HELIA Blot 全自动免疫印迹分析仪

完全无人工干预,真正实现膜条实验标准化

自动化

配备高敏感摄像头可使HELIA BLOT系统在免疫印迹实验从样本处理、试剂添加、图像采集,结果判读全过程实验完全自动化运行,无需人工介入,可实现无人值守,唯一无需膜条干燥步骤的系统。

标准化

基于全球数个参考实验室的知名HELMED平台,结合专利三针结构,采用单槽独立计时,孵育时间准确一致,实现标准化操作;结果判读软件实现实验结果标准化。

高通量

康润BLOT试剂瓶可直接使用于HELIA BLOT试剂架。检测能力:同时可进行9项BLOT实验样本容量:每次运行可检测40个样品。

                                                                       

主要技术参数